• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een beetje geschiedenis

Moskou is inmiddels een grote agglomeratie van ± 14 miljoen inwoners. Al vanaf de Middeleeuwen een machtscentrum, totdat tsaar Peter het Tsaardom Roes in het Russisch Rijk veranderde en in 1712 de hoofdstad verplaatste van Moskou naar zijn eigen Sint-Petersburg. Pas in 1918 onder Lenin kreeg Moskou de status van hoofdstad terug, waarbij Sint-Petersburg, wel van belang bleef vanwege de aanwezige paleizen. Het bekendste fort van Moskou is wel het Kremlin, tegenwoordig de zetel van de president van de Russische Federatie. In andere steden van Rusland heet het fort, mits aanwezig, trouwens ook Kremlin, maar als men alleen het woord Kremlin noemt, gaat het meestal over Moskou. Het is een relatief nieuwe stad, ook al is het ontstaan ervan op deze goed verdedigbare plek aan de rivier Moskou terug te dateren tot het midden van de 12e eeuw. Dat komt omdat de stad grotendeels bestond uit houten huizen, die in 1812 bij het beleg van Napoleon in brand zijn gestoken. Daarna heeft men de stad moeten herbouwen naar voorbeeld van het Parijs van Hausmann. Enkele grote radialen, leidend van het Rode Plein de stad uit, met ringwegen daaromheen, in een grootse Russische stijl. In de communistische tijd is de stad uitgebreid met veel megalomane socialistisch-realistische architectuur, die gebouwd is om mensen te imponeren en de stad een grimmig aanzien geeft. De reden dat de stad zo groot is geworden, is te zoeken in het feit zowel het Russische Rijk, als de USSR centraal bestuurde landen waren.

 

Wat valt er te zien?

In een korte tijdspanne kan men het Rode Plein zien met aan de ene kant de GOeM (winkel) en aan de andere kant het Kremlin met het mausoleum van Lenin ervoor. Langs de Moskou rivier vlakbij het eind van de Arbat staat het Witte Huis, dat de zetel van de Doema, het Russische Parlement, is.

Daarnaast is er natuurlijk het park VDNCh, waar vroeger de successen van de communistische volkshuishouding werden gepresenteerd en dat nu dienst doet als vrije-tijdspark.

De Arbat is een opnieuw geprofileerde wandelpromenade, waar kunstenaars aanwezig zijn, net als in de wijk Montmartre van Parijs.

De Metro van Moskou is natuurlijk wereldberoemd om zijn prachtige stations, waarvan de meesten in de communistische tijd gebouwd zijn. De dienstregeling is zo nauwkeurig dat er in de spits om de 2 minuten een metro komt.

Men zegt dat de Moskoviet niet echt vriendelijk is, maar ik heb daar persoonlijk niet zoveel van gemerkt. Maar goed, bijna iedereen komt ergens anders vandaan in deze grootse Russische smeltkroes, van Armenië tot Tajikistan, Kazachstan en Vladivostok aan de Japanse Zee.

Dit aanbod valt onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Voorlopig geen data gepland